FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

CHUYÊN GIA
HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP
HÀNG ĐẦU KHU VỰC

Huấn luyện | Diễn thuyết | Cố vấn

LIÊN HỆ

PHONG CÁCH DIỄN THUYẾT

SÂU SẮC | TINH TẾ

PREV
NEXT

Huấn luyện doanh nghiệp

Truyền tải những bí quyết, kinh nghiệm và ý tưởng kinh doanh-quản lý sáng tạo và cực kỳ chuyên sâu so doanh nghiệp

Diễn thuyết cho doanh nghiệp

Truyền đạt cảm hứng và phương cách kinh doanh cho đội ngũ nhân sự của các công ty và tập đoàn trong và ngoài nước

Cố vấn chiến lược

Cố vấn chiến lược kinh doanh, quản lý và các lĩnh vực cho các lãnh đạo cấp cao của nhiều tập đoàn trong và ngoài nước.

GÓC FRANCIS

SỐ HOÁ DỊCH VỤ

14 September 2016 By admin in Góc Francis

Lạm Dụng…

25 August 2016 By admin in Góc Francis

VỀ DIỄN GIẢ FRANCIS HÙNG

Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp hàng đầu khu vực.
Anh đã và đang huấn luyện và cố vấn cho hơn 1000 doanh nghiệp trong 15 năm hoạt động.

VỊ TRÍ ANH TỪNG ĐẢM NHẬN

  • Tổng Giám Đốc Công Ty Fresh View Training & Consulting
  • Cựu Giám Đốc Kinh Doanh & Tiếp Thị Tập Đoàn Đa Quốc Gia Ascott International
  • Cựu Giám Đốc Kinh Doanh Princess d’annam resort & spa (Pháp)
  • Hai lần được ghi nhận về đóng góp ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh – Iceberg – của tập đoàn Capitaland (Singapore).
  • Diễn giả khách mời của các công ty, các viện đào tạo trong nước và quốc tế.
  • Giải thưởng Giám đốc bán hàng xuất sắc nhất của năm – được trao bởi tập đoàn Marriott (Hoa kỳ).

LỜI CHỨNG KHÁCH HÀNG

BỘ DVD CHƯA ĐỰNG BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CHO
DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN

012
TOP